Hvorfor yoga?

 
 

Den naturlige løsningen på arbeidsrelatert stress.

Hvorfor bør du som arbeidgiver gi yoga til de ansatte?

Arbeidsgiver kan oppnå:

  1. Lavere fravær
  2. Bedre arbeidsmoral
  3. Økt produktivitet

Yoga gir overskudd
Yoga er et mangfoldig system av teknikker som virker på kropp og sinn. Yoga gir overskudd og tilstedeværelse. Vi kommer til din bedrift og introduserer yogaøvelser som kan integreres og tilpasses arbeidshverdagen. Som arbeidsgiver kan du oppleve at fraværet går ned, og at motivasjonen og effektiviteten øker. Erfaring viser at yoga på arbeidsplassen gir økt trivsel og samhold blant ansatte.

Hvorfor bør du som ansatt ønske deg yoga på jobb?

Ansatte kan oppnå:

  1. Bedre konsentrasjon
  2. Større kreativitet og motivasjon.
  3. Mindre verk og vondt i kroppen.
  4. Generell tilfredshet med arbeidssituasjonen i bedriften.

Avspenning reduserer stress
Yoga vil gjøre deg og dine kollegaer bedre rustet mot stress. Å benytte yogaens verktøy gjør deg flinkere til å være til stede i de arbeidsoppgavene du utfører. Avspenningsteknikker gir god hvile og restitusjon, og øker overskuddet til ditt arbeid. Avspenningsteknikker kan også hjelpe mot søvnproblemer. Fysisk yoga kan løsne på arbeidsbelastninger, som sliten og anspent nakke, ”musearmer”, og ryggvondt.

Yoga for alle
Yoga kan praktiseres av alle uansett hvilken fysisk form du er i. Yoga kan praktiseres på gulvet eller i stoler. Yogaens enkle men virksomme system av fysiske øvelser, avspenning, pust, konsentrasjons- og meditasjonsøvelser gir umiddelbar effekt. Vi legger vekt på at ansatte skal ha mulighet for å integrere yogaen i sitt liv og sin arbeidshverdag – også etter at Yogatid har dratt.